Ważny!!! komunikat dla uczniów i rodziców dotyczący proponowanych metod i technik kształcenia na odległość

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, każdy dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizacji i realizacji zadań danej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w Bełżycach proponuje następujące formy pracy i komunikacji zdalnej:

Zajęcia będą realizowane w postaci konsultacji z wykorzystywaniem bezpłatnych aplikacji: Skype, WhatsApp, Messenger, mail, inne komunikatory, które ustalicie wspólnie  (rodzic – nauczyciel)

Nauczyciele pracują w tym systemie już od 11 marca 2020 r. Kontaktowali się z uczniami, proponując takie zajęcia/ komunikatory, które są dostępne dla obu stron. W obecnej trudnej sytuacji taka forma komunikacji jest jedyną formą realizacji zajęć. Chcemy, aby uczniowie byli motywowani do pracy i wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli naszej szkoły. Nowe rozporządzenie umożliwiające stosowanie prawnych narzędzi w edukacji realizowanej na odległość ukazało się dopiero 20 marca 2020 r. a zacznie obowiązywać od 25 marca 2020 r. W Od tego momentu praca uczniów będzie podlegać ocenianiu.

W związku z tym nauczyciele zobowiązani są do stałego monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce w przyjęty przez obie strony sposób (odsyłanie nagrań, skanów zrealizowanych zadań, linków z wykonaną pracą itp.). Możliwe jest wystawianie bieżących ocen.

Dziękuję Rodzicom, za dotychczasową współpracę , ogromne zaangażowanie i zrozumienie (szczególnie w ostatnich dniach). Proszę o dalszą kontrolę i motywowanie uczniów do pracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu, szczególnie z nauczycielami instrumentów.

 

Posłuchaj online

radio program2rmf-classic

 Logo-Filharmonii

facebookyt 1200


 

belzyce         zs1          zs2          cea