Informacje ogólne

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. H Wieniawskiego powstała 1994 r. Szkoła wspierana jest przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Muzycznej. Od 1999 r. szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza iż świadectwa wydawane przez nas są honorowane w całym kraju. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to gwarantem wysokiej jakości kształcenia.
     W szkole realizowany jest ramowy plan nauczania, który obowiązuje wszystkie publiczne szkoły muzyczne I stopnia. Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:

 • sześcioletnim dla uczniów w przedziale wiekowym 6-10 lat
 • czteroletnim - dla uczniów w przedziale wiekowym 10-16 lat
       Na wydziale instrumentalnym kształcenie obejmuje zajęcia indywidualne z wybranego instrumentu (przedmiot główny):
 • fortepian
 • gitara
 • skrzypce
 • klarnet 
 • flet
 • wiolonczela
  oraz umuzykalniające zajęcia grupowe ponadto skrzypkowie i gitarzyści uczęszczają na zajęcia z fortepianu dodatkowego w klasie III i IV. 

Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe t.j. zespół instrumentalny (smyczkowy, gitarowy).

     Szkoła pracuje w systemie popołudniowym, od poniedziałku do soboty. W sumie jest to od 5 do 8 (w starszych klasach) godzin dydaktycznych tygodniowo.

 

Posłuchaj online

radio program2rmf-classic

 Logo-Filharmonii

facebookyt 1200


 

belzyce         zs1          zs2          cea